• Vidar Volden i Volden Tollefsen AS

  forteller om sine erfaringer med HMS365 ASTjenester

Kartlegging og risikovurdering

Som arbeidsgiver må du kartlegge arbeidsmiljøet og ta en grundig gjennomgang av de forhold som kan føre til skade eller sykdom.

Les mer

Systemer

Internkontrollforskriften plikter arbeidsgiver å sørge for systematisk oppfølging av krav til HMS i bedriften i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Les mer

Helsekontroll

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning gjennom sitt ansvar

Les mer

Ergonomi

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet.

Les mer

Yrkeshygiene

…hvor målet er å fremme god helse blant arbeidstakerne ved å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader.

Les mer

Verneutstyr

Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås

Les mer

Psykososialt

Psykososialt arbeidsmiljø handler om de sosiale og psykologiske forholdene på arbeidsplassen, hvordan det oppleves av de enkelte arbeidstakerne både positivt og negativt.

Les mer

Møter og bistand

BHT skal ha en uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og vi kan derfor være et nyttig element på flere typer møter/utvalg.

Les mer

Kurs & opplæring

 • canstock4402986-115x115
  HMS og ledere

  Ledere er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålagt å gjennomføre opplæring i HMS arbeid. Arbeidsgivere er ansvarlig for at arbeidsplassen og arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. […]

 • blog_2
  Grunnkurs i arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljøloven §6-5 krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Kurset har en varighet […]

 • aid
  Førstehjelpskurs

  Det å kunne utføre førstehjelp kan redusere skader og redde liv. Deltakere på kurset skal få praktisk kunnskap om hvordan de skal opptre ved […]

 • rygg
  Ergonomi

  I henhold til forskrift og veiledning fra Arbeidstilsynet skal det gis opplæring i ergonomi.   Kurset gir deltakerne forståelse av hvordan arbeidet påvirker menneskekroppen […]

 • bekj
  Organisatorisk og Psykososialt

  Det er viktig å tenke forebyggende og komme inn med tiltak tidlig. I en situasjon med utagerende konflikt er det en svært vanskelig oppgave […]

 • dep
  Rus og Alkohol

  Innføring i AKAN og rusforebyggende arbeid for å øke kompetansen om rus og forebygging blant bedriftsledere og verneombud, og bidra til at ansatte med […]

 • HMS-økonomi

 • Revisjon

 • kono
  Inneklima på arbeidsplassen

  Hodepine, tretthet, sløvhet, tørre øyne og kløe er noen få symptomer på et dårlig inneklima, men ofte ikke ting vi alltid tenker på er […]

 • søppel
  Forurensning og miljøvern

  Fokus på miljøet er viktig, og stadig flere bedrifter fører miljøregnskap. Det er også viktig at ikke brukere/kunder/klienter blir påført unødig skade på grunn […]

Ta kontakt for en uforpliktende HMS prat

eller et pristilbud