Ergonomi

Ergonomi  omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket.

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. For å unngå/redusere sykdom og belastningsplager, må både arbeidsgiver og arbeidstaker bistå med å tilrettelegge til en god ergonomisk arbeidsplass.

Målet er å tilrettelegge til en god ergonomisk arbeidsplass.

Tungt og/eller ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldige faktorer.

 

Ergonomi er svært viktig!

Vi tilrettelegger de ergonomiske arbeidsmiljøforholdene ved først å foreta en kartlegging og en risikovurdering. Resultatet av kartlegging blir utgangspunktet for mulige forbedringstiltak:

  • Riktig bruk av kroppen
  • Hjelpemidler
  • Arbeidsteknikker
  • Organisering av arbeidet

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig