Helsekontroll

Hvorfor helsekontroll?

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning gjennom sitt ansvar for å sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljølov blir overholdt. Gjennomføring av helsekontroll på arbeidstakere kan deles opp i to kategorier:

  1. Helsekontroller som er lovpålagte
  2. Helsekontroller som er anbefalt ut i fra vurdering av eksponering i arbeidet.

 

Helsekontroller skal utføres på nyansatte innen et halvt år innen ansettelse i yrker som krever helsekontroller.