Kartlegging og risikovurdering

Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder

Som arbeidsgiver må du kartlegge arbeidsmiljøet og ta en grundig gjennomgang av de forhold som kan føre til skade eller sykdom. Dersom det er forhold som dukker opp skal en iverksette tiltak for å forbedre/fjerne forholdet.

 

Hva er en risikovurdering?

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av arbeidsplassen/arbeidet og kartlegge hvilke forhold som utgjør en fare for arbeidstakere. Ved hjelp av slike kartlegginger og risikovurderinger kan en iverksette tiltak for å forhindre en ulykke/skade som ellers ville ha forekommet. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv.

Risiko
Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.
En risikovurdering
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?