Kurs

HMS365 AS tilbyr en rekke kurs til medlemsbedrifter og andre aktører

Nedenfor er det oppført en liste over kurs vi tilbyr.

I tillegg til dette holder vi også informasjonsmøter med aktuelle tema dersom en bedrift ønsker det, dette er spesielt ønskelig etter en kartlegging/risikovurdering på bedriften.

 

Kursdatoer annonseres på hjemmesiden.

Du kan også ta direkte kontakt via kontaktboksen til høyre om du har spørsmål angående kurs.

Kurs vi tilbyr

canstock4402986-115x115

HMS og ledere

Ledere er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålagt å gjennomføre opplæring i HMS arbeid. Arbeidsgivere er ansvarlig for at arbeidsplassen og arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hensikten med denne opplæring er å tydeliggjøre å gi arbeidsgiverne den kunnskap som kreves for å kunne arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Kurset går over en arbeidsdag og gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS arbeidet. Etter fullført kurs vil deltakerne få utstedt kursbevis.


blog_2

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven §6-5 krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Kurset har en varighet på 40 timer, og gir en innføring i de viktigste temaene innen HMS. Kurset deles opp i 3 kursdager og 2 dager internt arbeid på bedriften. På kursdagene vil det være undervisning, gruppeoppgaver og diskusjoner. Før kurset avsluttes setter hver deltaker seg et mål/en oppgave som skal løses i bedriften. Deltakerne vil få utstedt kursbevis når kurset er gjennomført.

aid

Førstehjelpskurs

Det å kunne utføre førstehjelp kan redusere skader og redde liv. Deltakere på kurset skal få praktisk kunnskap om hvordan de skal opptre ved ulykker og akutt sykdom. Førstehjelps­opplæring er en investering for å redde liv og helse. Både de ansatte og ledelsen i en bedrift bør vite hvordan man opptrer i en ulykkessituasjon. Vi tilpasser førstehjelpskurset til bedriftens behov og ønsker.

rygg

Ergonomi

I henhold til forskrift og veiledning fra Arbeidstilsynet skal det gis opplæring i ergonomi.   Kurset gir deltakerne forståelse av hvordan arbeidet påvirker menneskekroppen og motsatt (ergonomi). Denne kunnskapen vil bidra til å kunne forebygge belastningsplager og øke trivselen, ved å bevisstgjøre ansatte på holdning, kroppsbruk, variasjon i arbeidsstillinger, arbeidsmønstre og fysisk aktivitet.

bekj

Organisatorisk og Psykososialt

Det er viktig å tenke forebyggende og komme inn med tiltak tidlig. I en situasjon med utagerende konflikt er det en svært vanskelig oppgave å skape et godt arbeidsmiljø.  Vi håper derfor å øke bevisstheten mot psykososiale forhold og vil derfor gi virksomheter som ønsker det en kortfattet informasjon om psykososialt arbeid og vårt tilbud på området.   Vi vil sikre en større forståelse og toleranse for hva som oppfattes som mobbing og trakassering. Sette den enkelte i stand til best å takle situasjonen, gi kunnskap til å forebygge eller håndtere mobbing/trakassering i arbeidslivet.    

dep

Rus og Alkohol

Innføring i AKAN og rusforebyggende arbeid for å øke kompetansen om rus og forebygging blant bedriftsledere og verneombud, og bidra til at ansatte med rusproblem får hjelp i en vanskelig situasjon. Bevisstgjøring av den enkeltes holdning til rusmidler og sette bedriften i stand til å oppdage og hindre at misbruk oppstår. Unngå følger på arbeidsplassen av rusmisbruk som f.eks. redusert sikkerhet/kvalitet og økt sykefravær.

HMS-økonomi


Revisjon


kono

Inneklima på arbeidsplassen

Hodepine, tretthet, sløvhet, tørre øyne og kløe er noen få symptomer på et dårlig inneklima, men ofte ikke ting vi alltid tenker på er det. Det er viktig å kjenne til de faktorene som påvirker vårt inneklima på arbeidsplassen, samt typiske kjennetegn for dårlig inneklima. Dersom vi kjenner til dem kan vi bedre sikre et godt inneklima som igjen vil bidra til et bedre arbeidsmiljø. Ofte når det gjelder inneklima så er det ikke alltid så mye som skal til får å øke kvaliteten, og det er derfor viktig at vi gir oss tid til å tenke over dette. Vi vil hjelpe dere med å bevisstgjøre dere, samt vurdere hvilke forhold som kan forbedres på deres arbeidsplass.

søppel

Forurensning og miljøvern

Fokus på miljøet er viktig, og stadig flere bedrifter fører miljøregnskap. Det er også viktig at ikke brukere/kunder/klienter blir påført unødig skade på grunn av forurensning. Det ytre miljøet må ikke utsettes for belastninger utover det forurensningsloven tillater. Vi bistår med vurdering av forurensningsforhold, informasjon om utslippskrav og kommer frem til ulike tiltak for å forbedre situasjonen.